Tschechoslowakei
Dr. Jaroslav Láník
Vojenský Historický Ústav, Prag, Tschechien

» Geschichte u. Mitglieder | » Archiv. Überlieferung | » Literatur

Jiří Bílek, Jaroslav Láník, Jan ¦ach, Československá armáda v prvním poválečném desetiletí (květen 1945 – květen 1955). Historie československé armády 6 [Die Tschechoslowakische Armee im ersten Jahrzehnt nach dem Krieg (Mai 1945 bis Mai 1955). Die Geschichte der Tschechoslowakische Armee, 6], Prag 2006

Jiří Kabele und Kollegen, Rekonstrukce komunistické vlády V. [Rekonstruktion der kommunistischen Regierung, V.], Prag 2003

Zdeněk Malý, Vývoj a úloha nejvy¨¨ích kolektivních orgánů řízení armády a obrany státu (1945–1950). Historie a vojenství 1967, č. 6 [Entwicklung und Aufgaben der obersten Führungsorgane der Armee und der Landesverteidigung (1945 – 1950). Geschichte und Militärwesen 1967, Nr. 6], S. 916 - 917

Zdeněk Malý, Vývoj a úloha nejvy¨¨ích kolektivních orgánů řízení armády v letech 1951 a¸ 1956. HaV 1968, č. 1 [Entwicklung und Aufgaben der obersten Führungsorgane der Armee von 1951 bis 1956, Geschichte und Militärwesen 1968, Nr. 1], S. 860 – 902

Otčená¨ková, Zpráva o zpřístupnění sdru¸eného archívního fondu Nejvy¨¨í poradní orgány v armádě v letech 1945–1956. HaV 2005, č. 1 [Bericht über den Zugang zum vereinigten Archivfonds – die obersten Beratungsorgane in der Armee in den Jahren 1945 – 1956, Geschichte und Militärwesen 2005, Nr. 1], S. 136 - 139

Fotograf: Thieme, Wolfgang
Quelle: Bundesarchiv
Signatur: Bild 183-K0614-0006-003
Dr. Jaroslav Lanik

Voenský Historycký Ústav, Praha

Nejvy¨¨í orgány obrany státu v Československu v letech 1945 – 1991

lanik_nejvy_orgny_obrany_sttu.pdf » Download (PDF,185 KB)


Impressum | Datenschutz